Monday, July 6, 2009

Pelan GanjaranPELAN GANJARAN

PELAN GANJARAN Dwibarisan ( Dual Line Compensation Plan)

berdasarkan konsep pembinaan dua pasukan yang mudah, iaitu

satu pasukan kiri dan satu pasukan kanan. Oleh sebab anda

hanya perlu membina dua pasukan sahaja, maka ia menjadi

semakin menarik apablia ahli baru menyertai setiap pasukan

dari barisan ke barisan dan membantu lebih ramai orang

menikmati jumlah jualan dan mencipta lebih penjanaan (leverage)

dalam pelan ini. Ini akan membolehkan anda memperolehi

komisen bukan sahaja atas jualan peribadi sahaja tetapi juga atas

jualan orang lain di bawah barisan anda, tanpa kira siapa yang

mencapai jualan itu, walaupun mereka diletakkan di bawah

barisan anda oleh upline anda!

Buka Pautan ini --> Pelan Ganjaran

No comments:

Post a Comment